Bước 1:

Ấn vào đây để cài đặt


Bước 2:


iOS9 trở lênKhi bật app nếu gặp lỗi như hình dưới thì làm theo các bước sau (iPhone và iPad làm giống nhau)

A. Giao diện tiếng Anh:Ấn Setting - General - Device Management - Jexcore Infotech Private Limited - Trust "Jexcore Infotech Private Limited"

Hình minh hoạ::


B. Giao diện tiếng Việt


Ấn Cài đặt - Cài đặt chung - Quản lý thiết bị - Jexcore Infotech Private Limited - Tin cậy "Jexcore Infotech Private Limited"

Hình mình hoạ:

iOS 8 trở xuốngKhi bật app, các bạn ấn Trust (đối với giao diện tiếng Anh) hoặc ấn Tin cậy (đối với giao diện tiếng Việt)

Hình mình hoạ::

A . Giao diện tiếng Anh
B . Giao diện tiếng Việt